Szkoła Podstawowa w Żukowie

Tuż przed 75. rocznicą  powstania więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Żukowie udali się do znajdującego się w Lublinie Państwowego Muzeum na Majdanku – najstarszej w Europie instytucji muzealnej upamiętniającej ofiary drugiej wojny światowej i jednego z najbardziej znaczących pomników historii w województwie lubelskim. Oprócz obiektów historycznych młodzież miała sposobność obejrzeć muzealia (m. in. ubrania, przedmioty osobiste, kultu religijnego) oraz wystawy „Więźniowie Majdanka” czy „Przestrzeń pamięci”.

 

Wycieczka wpisuje się w nurt pedagogiki pamięci, która staje się stopniowo samodzielnym obszarem teorii i praktyki edukacyjnej. Jest to koncepcja pozaszkolnej edukacji historyczno-społecznej, która eksponuje możliwości poznawcze i wychowawcze płynące ze zdobywania wiedzy o zbrodniach II wojny światowej poprzez konfrontację z autentycznymi dokumentami i pomnikami przeszłości.

 

 

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie