Szkoła Podstawowa w Żukowie

W ramach realizacji  programu profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Żukowie i programów ogólnopolskich "Trzymaj formę", "Bieg po zdrowie" oraz  "Programu dla szkół" organizowanego przez KOWR i UE odbyła się szkolna impreza promująca zdrowy styl życia.

 

Klasy I – III oraz przedszkole w Korolówce przygotowały sałatki owocowe w niekonwencjonalny sposób. Dekoracje owocowe przedstawione na sali cieszyły oczy wszystkich. Najmłodsza grupa przedszkolaków wystąpiła z montażem słowno – muzycznym o tematyce zdrowego żywienia i higienie przygotowywania posiłków. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za udział. W ramach współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Żukowie panie przygotowały zdrowe chipsy z owoców i warzyw którymi częstowano dzieci podczas wspólnej zabawy. 

 

Klasa IV przygotowała plakaty o tematyce profilaktycznej czyli szkodliwości używek: tytoniu, alkoholu i narkotyków. Starsi uczniowie przedstawiali scenki profilaktyczne humorem i morałem np. "Duch lekkoduch" czy "Baba Jaga u dentysty".  Jesteś przecież tym co pijesz jesteś tym co jesz śpiewał chórek uczniów z klasy V i VII.

 

Na trwałe wpisała się w tradycje naszej szkoły zumba dla dzieci, w której biorą udział wszystkie dzieci, jako forma  aktywnego spędzania wolnego czasu. Inną formą znajomości zasad zdrowego odżywiania oraz stylu życia był turniej "Jeden z dziesięciu". Uczniowie wykazali się wiedzą o zdrowiu i zasadach zdrowego odżywiania. Aby każdy potrafił udzielić pierwszej pomocy odbył się pokaz czynności ratowania życia z treningiem szkoleniowym dla wszystkich uczniów szkoły. 

 

Pod hasłem "Ćwicz by zdrowym być" – uczniowie brali udział w sztafecie sprawnościowej. 

 

Podsumowując całokształt działań prozdrowotnych i profilaktycznych w naszej szkole uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w tego typu działaniach, wykazują się wiedzą i sprawnością fizyczną. Imprezę przygotowała Czesława Osińska przy współpracy z nauczycielami SP wŻukowie.

 

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie