Szkoła Podstawowa w Żukowie

W kwietniu br. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żukowie wzięła udział w II Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Współczesnej zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Orchówku.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań literackich, kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich oraz popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.

 

Po wysłuchaniu 24 recytatorów  jury postanowiło przyznać tytuł laureata Zofii Hołowni z Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce (kategoria najmłodsza) oraz Łucji Zdolskiej, uczennicy klasy VII  SP w Żukowie. Pozostałe nagrody w kolejnych dwóch kategoriach zdobyli uczniowie z SP w Orchówku i SP w Różance. Występy wszystkich naszych uczniów zyskały wysokie noty, dzięki czemu w ogólnej klasyfikacji grupa artystów
z Żukowa otrzymała pamiątkowy puchar.

 

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie