Szkoła Podstawowa w Żukowie

W Szkole Podstawowej w Żukowie odbyła się akademia poświęcona 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Celem uroczystości było rozwijanie wiadomości o historii Polski, rozbudzanie świadomości narodowej oraz promowanie patriotyzmu poprzez różne formy aktywności uczniów m. in. muzyczne i plastyczne.

Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali montaż słowno-muzyczny przedstawiający genezę, postanowienia oraz znaczenie Konstytucji z 1791 r. w dziejach państwa polskiego. Część merytoryczna została uświetniona utworami muzycznymi, w formie wokalnej i instrumentalnej na akordeonie i saksofonie. Młodzi artyści z wielkim kunsztem prezentowali pieśni przypominające dawne wydarzenia i swoje przywiązanie do ojczyzny, deklarując „Zostaniemy na tej ziemi…“. Uroczystość poprzedził konkurs plastyczny, przedmiotem którego było wykonanie plakatu na temat Konstytucji 3 Maja.

 

Szkolne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja były doskonałą lekcją historii dla uczniów i sposobnością do okazania szacunku do ziemi ojczystej, nie tylko za sprawą występujących, ale także poprzez postawę zadumy i powagi zgromadzonej widowni.

 

 

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie