Szkoła Podstawowa w Żukowie

19 września uczniowie klasy IV wzięli udział w X Rajdzie Śladami Walk Partyzanckich. Uroczystości rozpoczęły się na Cmentarzu Wojennym we Włodawie, gdzie uczestników rajdu powitał Starosta Andrzej Romańczuk, po czym uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji na temat 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

 

Następnie przejechali do Załucza Starego, gdzie zapalili znicze pod pomnikiem Żołnierzy AK „Nadbużanka” poległych w potyczce z oddziałami partyzantów sowieckich (12 marca 1944 r.) oraz pod pomnikiem Józefa Milerta ps. „Sęp”- komendanta Obwodu Włodawa AK. W Załuczu Starym zwiedzili też Muzeum Poleskiego Parku Narodowego. Kolejnym punktem programu było przejście ścieżką edukacyjną PPN „Spławy”, mierzącą ok. 7,5 km długości. Po drodze mijali osobliwości przyrodnicze regionu: brzeziny bagienne, ols kępkowo-dolinkowy, łąki turzycowe, torfowiska i lasy bagienne. Wąska ścieżka zaprowadziła nad Jezioro Łukie - największy zbiornik PPN, które mogli podziwiać z pływającego pomostu widokowego. Mieli szczęście zobaczyć na wodzie łabędzie nieme. Ścieżka „Spławy” kończy się w miejscowości Zawadówka, z której przejechali do Babska gdzie znajdują się groby żołnierzy AK poległych w Załuczu Starym.

 

Ostatnim punktem programu był cmentarz wojenny w Wytycznie, na którym znajduje się symboliczny grób żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w czasie bitwy pod Wytycznem stoczonej 1 października 1939 roku, pomiędzy jednostkami KOP dowodzonymi przez generała Wilhelma Orlik-Rückemann a Armią Czerwoną. Obok cmentarza znajduje się pomnik bitwy pod Wytycznem. Na ponad dwumetrowym kopcu usypanym z ziemi znajduje się metalowy krzyż z orłem w koronie, maszt flagowy oraz tablica z napisem Wytyczno, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Katyń. W rajdzie uczestniczyli również kombatanci, uczestnicy kampanii wrześniowej, naoczni świadkowie wspominanych wydarzeń. Po trudach całodziennego rajdu czekał na uczestników pyszny bigos serwowany przez organizatora, którym było Starostwo Powiatowe we Włodawie.

 

Uczniowie wrócili do szkoły zmęczeni ale bogatsi o nowe wiadomości dotyczące historii regionu i jego walorów przyrodniczych.

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie