Szkoła Podstawowa w Żukowie

W związku z ogłoszeniem rekrutacji do klasy I oraz oddziału przedszkolnego prosimy pobierać w sekretariacie szkoły, w Zamiejscowym Oddziale Przedszkolnym w Korolówce lub ze strony www.spzukow.pl następujące dokumenty:

– wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I/oddziału przedszkolnego (dotyczy dzieci nieuczęszczających jeszcze do oddziałów z obwodu i spoza obwodu szkoły). Dzieci z obwodu szkoły, które aktualnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego w Korolówce zostają przyjęte „z urzędu” na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu nauki w roku 2020/2021. Dzieci spoza obwody szkoły, które już uczęszczają do oddziału przedszkolnego składają wniosek ponownie.

Termin pobierania i składania dokumentów od 02.03.2020 r. do 25. 03. 2020 r.

 

W celu zapisania dziecka rodzice/opiekunowie prawni dostarczają:
• wniosek o przyjęcie dziecka,
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) – do wglądu,
• w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),

 

Dokumenty do pobrania tutaj:

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie