Szkoła Podstawowa w Żukowie

Informujemy, że wszyscy zgłoszeni kandydaci do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej zostali zakwalifikowani. Lista nazwisk dzieci zakwalifikowanych zostanie opublikowana na drzwiach wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Żukowie oraz Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie