Szkoła Podstawowa w Żukowie

Szanowni Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice

 

uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. zostało przedłużone kształcenie na odległość.

 

Jak wynika z zapowiedzi premiera egzaminy ósmoklasisty zostają przesunięte i najprawdopodobniej odbędą się w drugiej połowie czerwca. Informacja o terminach ma zostać przekazana z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie dotychczas rozpoczęte czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego zostaną utrzymane w mocy.

 

MEN ma również określić nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół ponadpodstawowych.

                                               

Dyrektor szkoły Marzanna Semeniuk

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie