Szkoła Podstawowa w Żukowie

Rodzice zainteresowani posłaniem dzieci do Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół proszeni są o zapoznanie się z "procedurą wewnętrzną bezpieczeństwa na terenie Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce Szkoły Podstawowej w Żukowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"  dostępną w zakładce "Dla rodziców" oraz złożenie stosownego wniosku  (załącznik nr 1 "procedury..." do pobrania tutaj).

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie