Szkoła Podstawowa w Żukowie

Rodzice uczniów zainteresowanych opieką lub konsultacjami w Szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół proszeni są o zapoznanie się z "procedurą wewnętrzną bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Żukowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"  dostępną w zakładce "Dla rodziców".

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie