Szkoła Podstawowa w Żukowie

Zmiany/najważniejsze postanowienia regulaminu stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Żukowie od 1 września 2020 r. (m.in. w związku z pandemią COVID-19):

 1. cena jednego obiadu od września 2020 r. wynosi 3,00 zł.
 2. kwota do zapłaty za obiady we wrześniu wynosi 60,00 zł.
 3. wpłat dokonuje się z góry do 5. dnia każdego miesiąca (do 5.09.2020).
 4. wpłat dokonuje się jedynie przelewem na konto Szkoły o numerze: 79 1020 1563 0000 5002 0090 3021.
 5. w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka/dzieci, „opłata za obiady”, nazwę miesiąca.
 6. odliczenia za nieobecność dziecka na obiedzie – od 4 dni włącznie, po zgłoszeniu telefonicznym intendentowi (w sekretariacie). Do 3 dni nieobecności dziecka – nie ma możliwości odliczenia kwoty w kolejnym miesiącu.
 7. Obiad opłacony i niepodlegający odliczeniu (do 3 dni włącznie) można odebrać do godz. 12:00 w SP w Żukowie lub w ZOP w Korolówce. W tym celu należy:
 • zgłosić telefonicznie (sekretariat – intendent) swoją obecność w części klatki schodowej mniejszej (od strony stołówki i s. „0”), dostępnej dla osób trzecich (do znaku o zakazie wstępu) a w ZOP zgłosić telefonicznie swoją obecność w szatni na parterze.
 • przekazać wyznaczonemu pracownikowi własne pojemniki na żywność,
 • odebrać obiad od pracownika.
 1. Kwota odliczona za zgłoszone nieobecności pomniejsza sumę do zapłaty za obiady w kolejnym miesiącu. Przed przelewem zapłaty za kolejny miesiąc należy skontaktować się z intendentem w celu ustalenia kwoty po odliczeniu.

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie