Szkoła Podstawowa w Żukowie

Zgodnie z decyzją Sanepidu we Włodawie zajęcia w Szkole Podstawowej w Żukowie i Zamiejscowym Oddziale Przedszkolnym w Korolówce odbywają się w systemie zdalnym, w terminie od dn. 16.10.2020 r. do 23.10.2020 r. Dzień 15.10.2020 r. jest dniem wolnym danym z puli dni dyrektorskich, zgodnie z Uchwałą 12/2020/21 z dn. 14.10.2020 r.

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie