Szkoła Podstawowa w Żukowie

Od dnia 18 stycznia 2021 r. kl. 1 - 3 wracają do nauki stacjonarnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przypominam, że do szkoły, oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. Rodzice mają obowiązek zaopatrzenia dzieci w indywidualną osłonę nosa i ust. Opiekunowie przyprowadzający dzieci do ZOP w Korolówce mogą wejść do przestrzeni wspólnej, zachowując zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem,
  • dystans od kolejnego opiekuna min.1,5 m,
  • dystans od pracownika szkoły min.1,5 m,
  • osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk,
  • bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Dowożenie dzieci będzie odbywało się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

 

Uczniowie kl.4- 8 mają zdalne lekcje do odwołania, zgodnie z planem. Przewidziane są konsultacje dla uczniów kl.8. Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco.

 

Zwracam się z prośbą do Rodziców kl. 1-8 o wypełnienie ankiety przesłanej przez e- dziennik i odesłanie pod wskazany adres e-mail. Ankieta pomoże w ocenie naszych działań w okresie zdalnego nauczania. Z góry dziękuję wszystkim.
Przypominam, że oceny za I półrocze będą wystawione do dnia 21.01.2021 r.

 

Wszystkim życzę dużo zdrowia.
Pozdrawiam,

Marzanna Semeniuk

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie