Szkoła Podstawowa w Żukowie

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Informujemy Państwa, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”. W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.


                                Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała

                                       od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:

 od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),

 od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).

Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

1) 81 747 35 26

2) 500 303 388

3) 509 731 851

4) 81 5341010

5) 815853106

6) 82 5664110         

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO KONTAKTU

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włodawie

tel. 82 572 12 71

we wskazanych powyżej godzinach lub w godzinach pracy sekretariatu tj. 8.00-16.00.

Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 

https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie