Szkoła Podstawowa w Żukowie

Święto Chrztu Polski  ustanowił Sejm RP przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W  założeniu  święto  ma na celu „ upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy  na doniosłość  decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość narodu polskiego. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.

Wydarzenie Chrztu Polski przybliży  prezentacja, która zajęła 1 miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną "Chrzest Polski".

https://youtu.be/VrkJWRiGgWw - Aleksandra Goraj, I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Konkurs został zorganizowany przez Fundację SŁOWO wraz z partnerem  Fundacją PZU. Na  stronie internetowej pod adresem: http://swietochrztu.pl/2021/02/15/wyniki-oraz-prezentacje-nagrodzone-w-i- ogolnopolskim-konkursie-na-prezentacje-multimedialna-chrzest-polski/  można  obejrzeć 45 zwycięskich prezentacji. Przed końcem roku szkolnego Fundacja planuje ogłosić II edycję konkursu.

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie