Uczniowie naszej szkoły chętnie włączyli się  w akcję #MuremZaPolskimMundurem i wykonali piękne prace. Swoimi kartkami chcieli dać wyraz swoich podziękowań i wsparcia dla żołnierzy wojsk operacyjnych Sił Zbrojnych RP, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Policji - pełniących służbę w zagrożonych miejscach polskiej granicy. Kartki zostaną przekazane obrońcom naszych granic.