Szkoła Podstawowa w Żukowie

Pod hasłem "Wszystkie śmieci są nasze" ruszyła tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2022”. Jest to społeczna kampania ekologiczna odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września, której celem jest nie tylko doraźne usunięcie śmieci z otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.


Do akcji przyłączyli się też uczniowie naszej szkoły. Wyposażeni w gumowe rękawiczki i worki posprzątali oni teren wokół szkoły oraz najbliższą okolicę.

 

Copyright © 2017-2023.
Szkoła Podstawowa w Żukowie