Szkoła Podstawowa w Żukowie

13 października w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Pierwszoklasiści oraz ich starsi koledzy i koleżanki przygotowali część artystyczną. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni: dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły.

Podczas uroczystości uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszych miesiącach nauki w szkole. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po zakończeniu części artystycznej dyrektor szkoły, pani Renata Grzegorczyk, uroczyście pasowała pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w Żukowie.

 

 

Copyright © 2017-2023.
Szkoła Podstawowa w Żukowie