Szkoła Podstawowa w Żukowie

W październiku 2022 r. Szkoła Podstawowa w Żukowie po raz kolejny przystąpiła do  międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji "Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie" zainicjowanej  przez   Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Uczniowie starszych klas z przedstawionych propozycji wybrali ciekawy i dość bogaty zestaw krótkich lektur, przygotowali dekorację oraz wygodne miejsca do czytania. Na każdej przerwie poznawali nowe historie, m.in. biednego, ale nader rozmarzonego Antka, wiecznie zapracowanych  rodziców małego Tadeusza czy przerażonego brakiem tolerancji Kubusia, wnuczka starego Mendla, czyli bohaterów utworów Prusa, Konopnickiej, Orzeszkowej.

 

Najmłodsi  skoncentrowali się na twórczości Marii Konopnickiej. Wnętrze klas odpowiednio zaaranżowane przez wychowawczynie sprzyjało zapamiętywaniu zasłuchanych opowieści oraz budowało nastrój istotny w odbiorze poezji patronki roku 2022.

Duże zainteresowanie akcją wśród uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz  ich zaangażowanie w jej realizację każdego roku motywuje do podjęcia wysiłku, który okazuje się dla wszystkich po prostu przyjemnością płynąca z czytania.

 

Organizatorzy szkolnej edycji mają nadzieję, że dzięki przyłączeniu się społeczności  SP w Żukowie do tegorocznej „Przerwy na czytanie” w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych i kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom kolejny rekord zostanie pobity!

 

Copyright © 2017-2023.
Szkoła Podstawowa w Żukowie