Szkoła Podstawowa w Żukowie

Niespodziewany atak zimy, ośnieżone drogi i pola stanowiły doskonałą scenerię dla zajęć warsztatowych z tworzenia stroików świątecznych, które przeprowadzono w naszej szkole. Pachnące wieńce z gałązek jodły kaukaskiej uczniowie ozdabiali wstążkami i innymi elementami o tematyce świątecznej. Wykonane stroiki ozdobią domy wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach.

 

 

Copyright © 2017-2023.
Szkoła Podstawowa w Żukowie