Szkoła Podstawowa w Żukowie

14 października w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Pierwszoklasiści oraz ich starsi koledzy i koleżanki z klasy drugiej przygotowali część artystyczną pod kierunkiem pań: Czesławy Osińskiej, Iwony Guczko i Ewy Żakowskiej. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni: dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły. Uroczystość uświetnił swoją obecnością także pan Dariusz Semeniuk, wójt gminy Włodawa.

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w naszej szkole realizowany był projekt Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół Gminy Włodawa. W ramach projektu młodzież uczestniczyła w licznych zajęciach pozalekcyjnych i warsztatowych. Choć ostatnie zajęcia odbyły się w czerwcu, na uczniów, którzy wzięli udział w projekcie, czekała jeszcze niespodzianka - trzydniowa wycieczka do Łodzi. Nie ponosili oni żadnych kosztów związanych z wyjazdem, gdyż zostały one w całości pokryte z budżetu projektu.

Czytaj więcej...

Pod hasłem "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" ruszyła tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2019”. Jest to społeczna kampania ekologiczna odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września, której celem jest nie tylko doraźne usunięcie śmieci z otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.

Czytaj więcej...

19 września uczniowie klasy IV wzięli udział w X Rajdzie Śladami Walk Partyzanckich. Uroczystości rozpoczęły się na Cmentarzu Wojennym we Włodawie, gdzie uczestników rajdu powitał Starosta Andrzej Romańczuk, po czym uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji na temat 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

Czytaj więcej...

2 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Żukowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
Na boisku szkolnym zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość uświetniła swoją obecnością pani Marta Wawryszuk, Sekretarz Gminy Włodawa. Pani Dyrektor powitała zaproszonych gości, rodziców, grono pedagogiczne, a przede wszystkim uczniów, którym życzyła przyjemnej i zarazem owocnej nauki.

Czytaj więcej...

Copyright © 2017-2019.
Szkoła Podstawowa w Żukowie