Szkoła Podstawowa w Żukowie

Szanowni Państwo

W związku z napływającymi do nas prośbami o przedłużenie terminu dostarczania prac na Konkurs Plastyczny ogłoszony z   okazji 30-lecia samorządu terytorialnego pn. „Piękno naszej gminy oczami mieszkańca” pragniemy poinformować, iż termin zostaje przedłużony do 15 czerwca 2020 r.

Prace konkursowe można również dostarczać do szkół podstawowych w Różance, Orchówku i Żukowie.

Zarządzenie Nr 25/2019/20 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zamiejscowym Oddziale Przedszkolnym w Korolówce Szkoły Podstawowej w Żukowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj więcej...

Rodzice uczniów zainteresowanych opieką lub konsultacjami w Szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół proszeni są o zapoznanie się z "procedurą wewnętrzną bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Żukowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"  dostępną w zakładce "Dla rodziców".

14.05.2020 Organizacja pracy szkoły od dn. 18.05.2020r.
Od dn. 18.05.20r. przywracamy możliwość prowadzenia bezpośrednio zajęć rewalidacyjnych dla dzieci. Od dn. 25.05.20r. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością zajęć dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych i kl. I-III. Od dn. 25.05.20r. uczniowie kl. VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności z tych, z których będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Od 01.06.20r. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wychowawcy będą mieli zadanie zorientować się, którzy rodzice są zainteresowani takimi formami pracy z dziećmi. Szczegóły dotyczące organizacji pracy szkoły będą podane w najbliższym terminie, po otrzymaniu wytycznych sanitarnych.
Pozdrawiam całą społeczność szkolną. Dziękuję za wspaniałą współpracę. Uważam,że w tym trudnym czasie zdaliśmy z wyróżnieniem egzamin z radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jesteście wspaniali. Nie traćmy nadziei, że niedługo będzie lepiej. Liczę,że te ostatnie miesiące pracy, tego roku szkolnego, zmobilizują Was Uczniowie do maksymalnego wysiłku, abyście mogli być z siebie dumni. Dyrektor szkoły Marzanna Semeniuk

Zarządzenie Nr 22/2019/20 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zamiejscowym Oddziale Przedszkolnym w Korolówce Szkoły Podstawowej w Żukowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Czytaj więcej...

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie