Szkoła Podstawowa w Żukowie

Uczestniczą w rozsiewaniu nasion, pełnią rolę czyścicieli, są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami, odgrywają dużą rolę w utrzymaniu równowagi biologicznej. Ptaki, bo o nich tu mowa, stały się tematem imprezy ekologicznej, która odbyła się 20 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Żukowie.

 

Piknik rodzinny "Ptasie Przedszkole" był finałem projektu, w ramach którego uczniowie poszerzali swą wiedzę z zakresu edukacji ekologiczno – przyrodniczej. Zanim przy szkole pojawiły się budki lęgowe, dzieci uczestniczyły w spotkaniach ornitologicznych z przedstawicielem Nadleśnictwa Włodawa, panem Włodzimierzem Czeżykiem, w wyjazdach nad stawy w celu prowadzenia obserwacji ptaków wodno - błotnych i drapieżnych oraz rozpoznawania wydawanych przez nie głosów. Gdy wiedza o tym, jakie gatunki ptaków spotykamy w naszej okolicy była wystarczająca, uczniowie wraz z rodzicami przystąpili do montażu budek. Budki takie, choć nie zastąpią naturalnych dziupli lęgowych, staną się schronieniem dla wielu ptasich rodzin. Na terenie przy szkole pojawił się też zegar aktywności wokalnej ptaków, dzięki któremu uczniowie będą poznawać ptasie zwyczaje.

Oprócz zadań projektowych na uczestników festynu czekało wiele atrakcji: ptasie motywy w części artystycznej przygotowanej przez uczniów, dmuchany plac zabaw dla najmłodszych, warsztaty tematyczne oraz gry i zabawy sportowe.

Organizatorem festynu była Szkoła Podstawowa w Żukowie. Projekt realizowany był przy współpracy z Nadleśnictwem Włodawa dzięki wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminy Włodawa. Pomocy finansowej udzielili również: Koło Łowieckie PONOWA i Koło Łowieckie KNIEJA oraz Nadleśnictwo Włodawa. Słodki poczęstunek dla dzieci przygotowała firma SLAWEX. Realizatorkami przedsięwzięcia były panie Małgorzata Żakowska i Renata Grzegorczyk.

 

Copyright © 2017-2019.
Szkoła Podstawowa w Żukowie