Szkoła Podstawowa w Żukowie

11 listopada 2019 r. przedstawiciele Urzędu Gminy Włodawa, Szkoły Podstawowej w Żukowie i Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa oraz licznie zgromadzona lokalna społeczność oddali hołd poległym za wiarę i ojczyznę mieszkańcom wsi Żuków.

Uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczęło spotkanie przy pomniku, przed którym złożono wieńce i zapalono znicze. Po chwili  refleksji ks. proboszcza Marka Śliwy nt. bohaterskich czynów i poświęcenia  dawnych pokoleń patriotów uczestnicy udali się do świetlicy, w której mieli okazję obejrzeć spektakl, będący nie tylko próbą zainscenizowania kilku obrazów z czasów zaborów i walk, ale także wyrazem szacunku i uznania dla wyzwolicieli i obrońców ojczyzny.

Czytaj więcej...

W piątek, 8 listopada nasza szkoła przystąpiła do akcji "Szkoła do hymnu". O symbolicznej godz. 11:11 zorganizowano wspólne śpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego.

Czytaj więcej...

28 października 2019 r. w naszej szkole odbyły się dwa spotkania z przedstawicielem  Komendy Powiatowej Policji we Włodawie. Celem pierwszego z nich było promowanie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zachowań na drodze. Starsi uczniowie uczestniczyli w zajęciach pt. "Przeciwdziałanie agresji. Bezpieczeństwo w Internecie".

Czytaj więcej...

16 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Czytaj więcej...

14 października w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Pierwszoklasiści oraz ich starsi koledzy i koleżanki z klasy drugiej przygotowali część artystyczną pod kierunkiem pań: Czesławy Osińskiej, Iwony Guczko i Ewy Żakowskiej. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni: dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły. Uroczystość uświetnił swoją obecnością także pan Dariusz Semeniuk, wójt gminy Włodawa.

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w naszej szkole realizowany był projekt Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół Gminy Włodawa. W ramach projektu młodzież uczestniczyła w licznych zajęciach pozalekcyjnych i warsztatowych. Choć ostatnie zajęcia odbyły się w czerwcu, na uczniów, którzy wzięli udział w projekcie, czekała jeszcze niespodzianka - trzydniowa wycieczka do Łodzi. Nie ponosili oni żadnych kosztów związanych z wyjazdem, gdyż zostały one w całości pokryte z budżetu projektu.

Czytaj więcej...

Copyright © 2017-2019.
Szkoła Podstawowa w Żukowie