Szkoła Podstawowa w Żukowie

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniu 31.07.2020 r.:

- w SP w Żukowie: w godzinach 9:00 – 12:30 oraz

- w ZOP w Korolówce: 12:40 – 13:30.

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie wybranego miejsca odbioru dokumentu przez ucznia/rodzica.

Za nami kolejny okres wytężonej pracy, niecodziennych doświadczeń i przeżyć. Z powodu pandemii dla wszystkich był to trudny czas pełen lęku o siebie i najbliższych, lęku o przyszłość. Życie przygotowało dla nas egzamin z cierpliwości, pomysłowości, empatii, radzenia ze stresem, wytrwałości w walce z przeciwnościami. Wszyscy nagle musieliśmy odkryć w sobie przeróżne talenty. 

 

Nauczyciele zostali z dnia na dzień postawieni w sytuacji prowadzenia lekcji bez kontaktu bezpośredniego z uczniem. Nie wszyscy jesteśmy z wykształcenia informatykami, nie było nam łatwo. Odkrywaliśmy, wspólnie z uczniami możliwości prowadzenia lekcji on-line. Dziękuję Nauczycielom za wytrwałość, zaangażowanie, cierpliwość, poświęcenie, za walkę o każdego ucznia, który pozostawał bez kontaktu ze szkołą.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 28/2019/20 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zamiejscowym Oddziale Przedszkolnym w Korolówce i kl. I – III Szkoły Podstawowej w Żukowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE  NR  27/2019/20 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻUKOWIE Z DNIA 1.06.2020 R. w sprawie wprowadzenia procedur szkolnych organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w czasie epidemii COVID-19

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.), zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej...

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie