Szkoła Podstawowa w Żukowie

8 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski.

 

W konkursie wzięli udział również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Żukowie. Zwycięzców wyłoniło Jury w składzie: p. Zofia Zaorska, p. Anna Czajka i p. Marta Wawryszuk. I miejsce w kategorii klas IV - VII zdobył uczeń naszej szkoły Łukasz Dywański recytując wiersz Tadeusza Kubiaka "Tu wszędzie Polska".  W grupie dzieci z przedszkola I miejsce przyznano Alanowi Haponiukowi z oddziału przedszkolnego w Korolówce. Gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

„Tu wszędzie Polska”
Tadeusz Kubiak

Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój,
gdzie lasy są i rzeki nasze,
gdzie każdy ojciec szedł na bój,
gdzie Biały Orzeł na sztandarze.

Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem,
gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał,
gdzie wolna droga wiedzie w zboże,
gdzie chwiejna trzcina na jeziorze.

Tyś się tu rodził, ojciec i wuj,
tu się rodziła twoja matka.
Dziad orał ziemię, wdychał kurz,
a jego dom to nędzna chatka.

Gdzie klucz żurawi nad łąkami,
gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem,
w Szczecinie biały transatlantyk,
w morzu stalowy, czujny okręt.

Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych,
jesienią rżyska snute dymem,
gdzie latem słońce nad Bałtykiem,
a zimą świerszcze za kominem.

Gdzie dom poety w Czarnolesie,
gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła.
Tu biały sad jest, czarny węgiel,
tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna!

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie