Szkoła Podstawowa w Żukowie

We czwartek 11 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Żukowie odbył się I etap Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania organizowanego przez Chełmską Bibliotekę Pedagogiczną. Celem konkursu jest popularyzacja książki, literatury i czytelnictwa, kształtowanie umiejętności pięknego czytania, rozbudzanie wrażliwości uczniów na piękno języka ojczystego oraz uczczenie jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mimo że do konkursu przystąpiło pięcioro zasługujących na uznanie uczniów, jury w składzie: Małgorzata Żakowska i Ewa Żakowska, postanowiło zakwalifikować do następnego etapu Oliwię Łojewską z klasy V. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w czytelniczym przedsięwzięciu.

Organizator konkursu: biblioteka szkolna.

Copyright © 2017-2023.
Szkoła Podstawowa w Żukowie