Szkoła Podstawowa w Żukowie

Okładka dramatu Wesele według projektu WyspiańskiegoW niedzielę 10 września 2017r.  włodawska  edycja organizowanej już po raz szósty ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie zgromadziła zacne grono czytających i słuchających entuzjastów polskiej literatury. W przepięknej scenerii, pod okiem głównej organizatorki spotkania pani Reginy Ignatiuk – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa, zaproszeni goście i mieszkańcy Korolówki  Osady czytali wybitne dzieło Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”. 

 

W atmosferę dramatu, czas i miejsce akcji wprowadziły zainteresowanych następujące osoby:
Wójt Gminy Włodawa Tadeusz Sawicki, Sekretarz Urzędu Gminy Włodawa Andrzej Kratiuk,
Radny Korolówki Osady Wojciech Kraszczyński, Radny wsi Żuków Andrzej Sakowicz,
Sołtys Korolówki Osady Katarzyna Mich, Ksiądz Proboszcz Jarosław Gałązka, Kierownik Referatu Kultury i Oświaty Marta Wawryszuk, pracownik Referatu Kultury Marzena Kosior, Przewodnicząca KGW w Korolówce Osadzie Iwona Kraszczyńska, mieszkańcy Korolówki Osady: p. Marta Pińkowska, p. Bożena Zielińska i p. Jan Zieliński;
dyrektorzy okolicznych szkół z terenu gminy: p. Agnieszka Bilicz – Lejko, p. Andrzej Stanicki oraz Dyrektor ZSCKR w Korolówce Osadzie Leszek Młynarczyk;
nauczyciele: p. Barbara Lejko (SP Różanka), p. Krzysztof Oksytiuk (PG 2 Włodawa);
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa Regina Ignatiuk oraz bibliotekarze: Pani Lucyna Milart i Martyna Ozimek.
Szkołę Podstawową w Żukowie reprezentowali nauczyciele: p. Małgorzata Żakowska i p. Ewa Żakowska oraz p.  Marcin Wereszczyński z rewelacyjną w roli Gospodyni dyrektor Marzanną Semeniuk na czele.
O oprawę muzyczną zadbały panie: Gabriela Żakowska I Martyna Ozimek.
Całości dopełniły pyszne potrawy, których na prawdziwym weselisku nie mogło zabraknąć. Wśród uczestników spotkania dostrzec można było uczniów Szkoły Podstawowej w Żukowie oraz ich rodziców.
Z niecierpliwością czekamy na następną edycję tej przyjemnej i pożytecznej akcji!

 Organizator: Wójt Gminy Włodawa i Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa.
Współorganizatorzy: Radny Wojciech Kraszczyński, Sołtys Katarzyna Mich, Rada Sołecka, KGW i  Świetlica Wiejska w Korolówce Osadzie, PG nr 2 we Włodawie, SP w Żukowie,
SP w Różance, SP w Orchówku.

Copyright © 2017-2018.
Szkoła Podstawowa w Żukowie