Szkoła Podstawowa w Żukowie

Do 10 listopada 2017 r. Szkoła Podstawowa w Żukowie będzie prowadzić zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prosimy o dostarczanie zużytych urządzeń.


Priorytetem Akcji jest zbiórka jak największej ilości elektroodpadów przy wsparciu dzieci i młodzieży oraz rodziców lub innych opiekunów prawnych zaangażowanych w Akcję na rzecz szkoły.
Każda placówka oświatowa biorąca udział w akcji ekologicznej zbiórki elektroodpadów, która poprzez swoje  zaangażowanie  przyczyni  się  do  zebrania  minimum  500  kg  elektroodpadów, otrzyma bony na nagrody rzeczowe w wysokości 150 zł za 1 t.

 

Informacja dla rodziców

 

Rodzaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce

 

 

Copyright © 2017-2018.
Szkoła Podstawowa w Żukowie