Szkoła Podstawowa w Żukowie

W dniu 24 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Żukowie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Pierwszoklsiści oraz ich starsi koledzy i koleżanki z klasy czwartej i piątej przygotowali część artystyczną pod kierunkiem pani Ewy Żakowskiej. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni: dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły. Uroczystość uświetnili swoją obecnością także: pan Tadeusz Sawicki, wójt gminy Włodawa, oraz pani Anna Czajka, inspektor do spraw oświaty UG.


Podczas uroczystości uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszych miesiącach nauki w szkole. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Dziewczynki zauroczyły zebranych układem tanecznym ze wstążką.

Po zakończeniu części artystycznej dyrektor szkoły, pani Marzanna Semeniuk, uroczyście pasowała pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w Żukowie.

 

 

 

Uroczystość pasowania na ucznia pierwszej klasy - galeria

 

 

 

 

 

Copyright © 2017-2018.
Szkoła Podstawowa w Żukowie