Szkoła Podstawowa w Żukowie

Dnia 31 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.


Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek pani dyrektor – Marzannie Semeniuk.

W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi.

 

 

Próbna ewakuacja, 31.10.2017 r.

 

 

 

 

Copyright © 2017-2023.
Szkoła Podstawowa w Żukowie