Szkoła Podstawowa w Żukowie

22 listopada 2017 r. w szkole gościł przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji we Włodawie. Przeprowadził on z dziećmi pogadankę o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym podróżowaniu autem. Odpowiadając na zadawane pytania, dzieci wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały też przykłady niewłaściwego zachowania się.

 

Najprzyjemniejszą częścią spotkania było oglądanie przyniesionych przez naszego gościa  podstawowych akcesoriów policjanta. Dzieci mogły przymierzyć kamizelkę kuloodporną oraz dokładnie obejrzeć pałkę policyjną i "radar".

 

Po spotkaniu uczniowie stanęli do wspólnego zdjęcia z funkcjonariuszem, następnie pan policjant odwiedził najmłodszych w ich sali i wspólnie z innymi nauczycielami czytał dzieciom bajki.

 

Spotkanie z policjantem, 22.11.2017 r.

 

 

 

Copyright © 2017-2018.
Szkoła Podstawowa w Żukowie