Szkoła Podstawowa w Żukowie

Uczniowie, którzy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie:

 

Łukasz Dywański (kl. V) - 5,18, Karolina Kościuk (kl. VI) - 5,00, Oliwia Łojewska (kl. IV) - 5,00, Julia Karwatiuk (kl. IV) - 5,00, Ewelina Michałowska (kl. IV) - 4,91, Karolina Zielińska (kl. IV) - 4,91.

 

Najlepsza frekwencja w szkole - 100% obecności: Izabela Isakowicz (kl. IV).

 

Wszystkim uczniom i ich rodzicom składamy gratulacje! 

 

 

Copyright © 2017-2018.
Szkoła Podstawowa w Żukowie