Szkoła Podstawowa w Żukowie

23 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Różance przeprowadzony został gminny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej, którego celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

 

Etap gminny obejmował dwa etapy sprawdzianu wiedzy. I etap - test jednokrotnego wyboru,II etap - ustny sprawdzian z zakresu działań strażackich, wyposażenia oraz sprzętu strażackiego.

 

W konkursie brali udział uczniowie z naszej szkoły. II miejsce zdobył Łukasz Dziatko, kl. V, który będzie reprezentował szkołę na etapie powiatowym. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

 

 

 

 

Zdjęcia udostępnił pan Robert Weremczuk.

Copyright © 2017-2018.
Szkoła Podstawowa w Żukowie