Szkoła Podstawowa w Żukowie

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Dlatego też tradycją stały się spotkania z funkcjonariuszami policji.
W poniedziałek, 12 marca 2018 r. gościlismy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji we Włodawie. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych (I-III) oraz starszych (IV-VII).


Najmłodsi mieli okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę. Dzieci dowiedziały się także, dlaczego warto stosować elementy odblaskowe. Odpowiadając na zadawane pytania, dzieci wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały też przykłady niewłaściwego zachowania się.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VII. Tematem pogadanki były obowiązujące przepisy ruchu drogowego, odpowiedzialność prawna nieletnich oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Funkcjonariusz uwrażliwił uczniów na zagrożenia i ewentualne skutki prawne będące wynikiem niewłaściwego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych.

 

Copyright © 2017-2018.
Szkoła Podstawowa w Żukowie