Szkoła Podstawowa w Żukowie

22 marca Szkołę Podstawową w Żukowie odwiedzili szczególnie mili goście - dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Korolówce. Wizyta ta była okazją do podsumowania programu profilaktycznego "Dbam o zdrowie".

 

W programie wydarzenia znalazły się tańce, skecze o tematyce profilaktycznej, przedstawienie "Bajka o owocach i warzywach" i konkurs plastyczny. Uroczystość była podsumowaniem działań profilaktycznych: Trzymaj formę, Nie pal przy mnie proszę oraz Czyste powietrze wokół nas.


Po uroczystości uczniowie klasy I gościli kolegów i koleżanki z przedszkola w swojej sali opowiadając o tym, jak to jest być uczniem pierwszej klasy. Nie zabrakło też atrakcji dla klas starszych. Klasa siódma przygotowała ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy.

 

Copyright © 2017-2018.
Szkoła Podstawowa w Żukowie