Szkoła Podstawowa w Żukowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

Sz koła Podstawowa w Żukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spzukow.pl/

Zgodność ze standardami
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą jednakże zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż:
• Pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
• Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
• Ponadto filmy zamieszczone w serwisie również mogą nie posiadać napisów (lub innych wymaganych elementów) z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 5717-224. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa w Żukowie z siedzibą: Żuków 125, 22-200 Włodawa oraz Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Korolówce, Korolówka 84a, 22-200 Włodawa.

 • Szkoła Podstawowa w Żukowie, Żuków 125, 22-200 Włodawa:
  Do budynku prowadzi wejście główne oraz wejście dodatkowe, które są zlokalizowane od strony wjazdu na plac szkolny (północny-zachód). Do drzwi wejściowych, zarówno wejścia głównego, jak i dodatkowego, prowadzą schody. Przy schodach wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków (inwalidzkich). Dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
  Toaleta znajdująca się na parterze jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem planuje się wyznaczyć miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wraz z utworzeniem wjazdu i parkingu przy Szkole w 2021 roku.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 • Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Korolówce, Korolówka 84a, 22-200 Włodawa:

 

Do budynku prowadzi wejście główne zlokalizowane od strony wjazdu na parking. Do drzwi wejściowych prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma windy.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych za pomocą znaku pionowego i poziomego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Copyright © 2017-2023.
Szkoła Podstawowa w Żukowie