Szkoła Podstawowa w Żukowie

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 w dziale.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci oświadczenia do dnia 14 kwietnia 2020 r. (do skrzynki zamieszczonej przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej w Żukowie, Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  – podpisany skan dokumentu). Oświadczenie do pobrania tutaj (dokument pdf).

 


 

załącznik nr 4

 

Dane osoby składającej oświadczenie:

 

…………………………………………

(imię i nazwisko)

 

…………………………………………

(adres zamieszkania)

 

………………………………………...

(nr i seria dowodu osobistego)

 

 

 

 

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

 

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:

 

…………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko dziecka)

 

do Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce Szkoły Podstawowej w Żukowie w związku z umieszczeniem na liście kandydatów zakwalifikowanych.

Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w oddziale przedszkolnym w godzinach ……………………………… .

 

 

 

……………………………..                                       .……………………………………………….

(miejscowość, data)                                                (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 


załącznik nr 4

 

Dane osoby składającej oświadczenie:

 

…………………………………………

(imię i nazwisko)

 

…………………………………………

(adres zamieszkania)

 

………………………………………...

(nr i seria dowodu osobistego)

 

 

 

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:

 

…………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

 

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Żukowie w związku z umieszczeniem na liście kandydatów zakwalifikowanych.

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                ………………………………………………….

(miejscowość, data)                                                       (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie