Szkoła Podstawowa w Żukowie

Matematyczne ABC (dwie grupy)

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze służące wyrównywaniu różnic edukacyjnych uczniów w zakresie umiejętności matematycznych.

 

Uroki matematyki (dwie grupy)

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i kompetencje kluczowe w zakresie matematyki z wykorzystaniem metod aktywizujących i eksperymentu.

 

Zajęcia prowadzi p. Agnieszka Fedoruk

 

Praca z programem komputerowym Matlandia, Łamigłówki japońskie.

 

Geomag - tworzenie struktur przy użyciu magnetycznych paneli i kul.

 

Geometria przestrzenna. Budujemy szkielety brył.

 

Praca z monitorem interaktywnym.

 

2018/2019

 

Sześciany - matematyczne origami (2018/2019).

Copyright © 2017-2018.
Szkoła Podstawowa w Żukowie