Szkoła Podstawowa w Żukowie

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy uczniów objętych projektem, zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych u nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Włodawa.

 

W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Żukowie zaplanowane są następujące działania dla uczniów:

Copyright © 2017-2018.
Szkoła Podstawowa w Żukowie