Szkoła Podstawowa w Żukowie

To nie czary, to zjawiska - szukam, odkrywam

Zajęcia dodatkowe prowadzone metodą eksperymentu, rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie przyrody.

2017/2018

 2018/2019

Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi

Zajęcia ekologiczno - przyrodnicze dla uczniów.

 

Cztery pory roku

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w zakresie przyrody.

 

Zajęcia prowadzi p. Czesława Osińska

Copyright © 2017-2018.
Szkoła Podstawowa w Żukowie