Szkoła Podstawowa w Żukowie

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do klasy I oraz oddziału przedszkolnego prosimy pobierać w sekretariacie szkoły, w Zamiejscowym Oddziale Przedszkolnym w Korolówce lub ze strony www.spzukow.pl następujące dokumenty:

– wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I/oddziału przedszkolnego (dotyczy dzieci nieuczęszczających jeszcze do oddziałów z obwodu i spoza obwodu szkoły).

- deklaracje o kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym.

 

Dzieci z obwodu szkoły, które aktualnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego w Korolówce zostają przyjęte na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2022/2023. Dzieci spoza obwody szkoły, które już uczęszczają do oddziału przedszkolnego składają wniosek ponownie.

 

Termin pobierania i składania dokumentów:

od 28.02.2022 r. do 04.03.2022 r. – dzieci z obwodu już uczęszczające do oddziału przedszkolnego – deklaracje o kontynuacji

od 01.03.2022 r. do 25.03.2022 r. – dzieci z obwodu Szkoły (dotąd nieuczęszczające do ZOP w Korolówce)

do 14.05.2022 r. – dzieci spoza obwodu Szkoły.

 

W celu zapisania dziecka rodzice/opiekunowie prawni dostarczają:
• wniosek o przyjęcie dziecka,
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) – do wglądu,
• w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu)

 

Dokumenty do pobrania tutaj:

 

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie