Szkoła Podstawowa w Żukowie

W związku z ogłoszeniem rekrutacji do klasy I oraz oddziału przedszkolnego prosimy pobierać w sekretariacie szkoły, w Zamiejscowym Oddziale Przedszkolnym w Korolówce lub ze strony www.spzukow.pl następujące dokumenty:

 

  • wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I/oddziału przedszkolnego (dotyczy dzieci nieuczęszczających jeszcze do oddziałów z obwodu i spoza obwodu szkoły).
  • deklaracje o kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym. Dzieci z obwodu szkoły, które aktualnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego w Korolówce zostają przyjęte „z urzędu” na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2021/2022. Dzieci spoza obwody szkoły, które już uczęszczają do oddziału przedszkolnego składają wniosek ponownie.

Termin pobierania i składania dokumentów:

od 26.02.2021 r. do 05.03.2021 r. – dzieci z obwodu już uczęszczające do oddz. przedszkolnego – deklaracje o kontynuacji

od 01.03.2021 r. do 26.03.2021 r. – dzieci z obwodu Szkoły (dotąd nieuczęszczające do ZOP w Korolówce)

oraz od 07.05.2021 r. do 14.05.2021 r. – dzieci spoza obwodu Szkoły.

 

W celu zapisania dziecka rodzice/opiekunowie prawni dostarczają:

  • wniosek o przyjęcie dziecka,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) – do wglądu,
  • w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),

 

Dokumenty do pobrania tutaj:

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie