Szkoła Podstawowa w Żukowie

 

Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

 

 

V Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (nie dotyczy Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce)

14 października 2019 r.

Święto Edukacji Narodowej

10  stycznia 2020 r.

choinka szkolna

21-23 kwietnia 2020r.

egzamin ósmoklasisty

1 czerwca 2020 r.

szkolne obchody Dnia Rodziny

12 czerwca 2020 r.

dzień szkolnych wycieczek edukacyjnych

 

Kalendarium na grudzień 2019 i styczeń 2020 r.

 

2 grudnia - wycieczka do Sandomierza

3,4,5 grudnia - próbny egzamin ósmoklasisty

6 grudnia - koncert dla uczniów kl.I-VIII

13 grudnia - wielobój w Orchówku

23, 24, 27, 30 grudnia - dyżur w SP w Żukowie dla dzieci z ZOP w Korolówce

 

10 stycznia - choinka szkolna w SP Żuków, godz. 14.00

20,21,22,23,24 stycznia - dyżur w SP w Żukowie dla dzieci z ZOP w Korolówce

30 stycznia - choinka ZOP w Korolówce godz. 9.00

Copyright © 2017-2023.
Szkoła Podstawowa w Żukowie