Szkoła Podstawowa w Żukowie

 

Załącznik Nr 1

do protokołu nr 3Komisji Rekrutacyjnej z dn. 15.04.2021 r.

 

Lista kandydatów przyjętych

do Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce

Szkoły Podstawowej w Żukowie

na rok szkolny 2021/2022

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem 17/2020/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie z dnia 26.02.2021 r. po przeprowadzonym postępowania rekrutacyjnego

 

 1. przyjmuje na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

 

 

oddział 3, 4 - latków

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Borodziej Marcelina

2

Buczyński Szymon

3

Bytys Lena

4

Esko Marcelina

5

Goławski Olaf Jan

6

Kwiatkowska Roksana Jolanta

7

Nizio Miłosz

8

Nowicki Gabriel

9

Oleszczuk Wiktoria

10

Szulecka Maja

11

Tadyniewicz Stanisław Leon

 

 

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Korolówce Szkoły Podstawowej w Żukowie posiada 14 wolnych miejsc w grupie 

3, 4 - latków.

 1. Data podania listy do publicznej wiadomości: 15.04.2021 r.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Iwona Guczko

 

 

Lista kandydatów przyjętych

do Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce

Szkoły Podstawowej w Żukowie

na rok szkolny 2021/2022

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem 17/2020/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie z dnia 26.02.2021 r. po przeprowadzonym postępowania rekrutacyjnego

 

 

 1. przyjmuje na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

 

oddział 5, 6 - latków

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Adamiuk Jakub

2

Bartosik Aleksander

3

Buczak Aleksander

4

Czyżycki Paweł

5

Gruszczyk Maciej

6

Jarosiewicz Jakub

7

Kaczmarzewska Iga

8

Korneluk Aleksander

9

Koziej Iga

10

Kraszczyńska Oliwia

11

Kubik Liliana

12

Nizio Eliza

13

Nowicka Amelia

14

Olesiejko Mikołaj

15

Oleszczuk Bartosz Mikołaj

16

Pałka Jan Tadeusz

17

Panasiuk Nadia

18

Połuszańczyk Maja

19

Stępniak Michalina Julia

20

Szelągowska Iza

21

Szewczyk Kornelia

22

Szmidt Emilia

23

Szulecki Jakub

24

Tadyniewicz Ignacy

 

 

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Korolówce Szkoły Podstawowej w Żukowie posiada 1 wolne miejsce w grupie

5, 6 -latków.

 1. Data podania listy do publicznej wiadomości: 15.04.2021 r.

 

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Iwona Guczko

 

Lista kandydatów przyjętych

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Żukowie

na rok szkolny 2021/2022

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem 17/2020/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie z dnia 26.02.2021 r. po przeprowadzonym postępowania rekrutacyjnego

 

 1. przyjmuje na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

 

 

klasa I

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Esko Sandra

2

Laskowska Milena Barbara

3

Olesiejko Nikodem

4

Panasiuk Martyna

5

Tadyniewicz Aleksander

6

Tadyniewicz Ewa

 

 

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Szkoła Podstawowa w Żukowie w klasie I posiada 19 wolnych miejsc.
 2. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Korolówce Szkoły Podstawowej w Żukowie posiada łącznie 15 wolnych miejsc.
 3. Data podania listy do publicznej wiadomości: 04.2021 r.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Iwona Guczko

 

 

 

 


 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do protokołu nr 2Komisji Rekrutacyjnej z dn. 29.03.2021 r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce

Szkoły Podstawowej w Żukowie

na rok szkolny 2021/2022

 

Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem 17/2020/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie z dnia 26.02.2021 r. po przeprowadzonym postępowania rekrutacyjnego

 

 1. kwalifikuje na rok szkolny 2021/2022 w I etapie postępowania rekrutacyjnego niżej wymienionych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły:

 

oddział 3, 4 - latków

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Borodziej Marcelina

2

Buczyński Szymon

3

Bytys Lena

4

Esko Marcelina

5

Goławski Olaf Jan

6

Kwiatkowska Roksana Jolanta

7

Nizio Miłosz

8

Nowicki Gabriel

9

Szulecka Maja

10

Tadyniewicz Stanisław Leon

 

oraz kwalifikuje w II etapie postępowania rekrutacyjnego niżej wymienionych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

oddział 3, 4 - latków

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

11

Oleszczuk Wiktoria

 

 

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Korolówce Szkoły Podstawowej w Żukowie posiada 14 wolnych miejsc w grupie 3, 4 - latków.
 2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 30.03.2021 r.

 

 

 

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

Iwona Guczko

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce

Szkoły Podstawowej w Żukowie

na rok szkolny 2021/2022

 

Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem 17/2020/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie z dnia 26.02.2021 r. po przeprowadzonym postępowania rekrutacyjnego

 

 1. kwalifikuje na rok szkolny 2021/2022 w I etapie postępowania rekrutacyjnego niżej wymienionych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły:

 

oddział 5, 6 - latków

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Adamiuk Jakub

2

Bartosik Aleksander

3

Buczak Aleksander

4

Czyżycki Paweł

5

Gruszczyk Maciej

6

Jarosiewicz Jakub

7

Kaczmarzewska Iga

8

Korneluk Aleksander

9

Koziej Iga

10

Kraszczyńska Oliwia

11

Kubik Liliana

12

Nizio Eliza

13

Nowicka Amelia

14

Olesiejko Mikołaj

15

Pałka Jan Tadeusz

16

Panasiuk Nadia

17

Połuszańczyk Maja

18

Stępniak Michalina Julia

19

Szelągowska Iza

20

Szewczyk Kornelia

21

Szmidt Emilia

22

Szulecki Jakub

23

Tadyniewicz Ignacy

 

oraz kwalifikuje w II etapie postępowania rekrutacyjnego niżej wymienionych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

oddział 5, 6 - latków

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

24

Oleszczuk Bartosz Mikołaj

 

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Korolówce Szkoły Podstawowej w Żukowie posiada 1 wolne miejsce w grupie 5, 6 -latków.
 2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 30.03.2021 r.

 

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

Iwona Guczko

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Żukowie

na rok szkolny 2021/2022

 

Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem 17/2020/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie z dnia 26.02.2021 r. po przeprowadzonym postępowania rekrutacyjnego

 

 1. kwalifikuje na rok szkolny 2021/2022 w I etapie postępowania rekrutacyjnego niżej wymienionych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły:

 

klasa I

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Esko Sandra

2

Laskowska Milena Barbara

3

Olesiejko Nikodem

4

Panasiuk Martyna

5

Tadyniewicz Aleksander

6

Tadyniewicz Ewa

 

 

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Szkoła Podstawowa w Żukowie w klasie I posiada 19 wolnych miejsc.
 2. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Korolówce Szkoły Podstawowej w Żukowie posiada łącznie 15 wolnych miejsc.
 3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 30.03.2021 r.

 

 

 

 

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

Iwona Guczko

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie