Szkoła Podstawowa w Żukowie

Zajęcia dla uczniów:

Harmonogram

 

 Lp. Rodzaj zajęć  Opis  Prowadzący
 1.  To nie czary, to zjawiska - szukam, odkrywam Zajęcia dodatkowe prowadzone metodą eksperymentu, rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie przyrody.  Czesława Osińska
 2.  Cztery pory roku Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w zakresie przyrody.  Czesława Osińska
 3.  Astronomia metodą eksperymentu Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie astronomii. Mirosław Trociuk
 4.  Uroki matematyki Zajęcia rozwijające uzdolnienia i kompetencje kluczowe w zakresie matematyki z wykorzystaniem metod aktywizujących i eksperymentu.  Agnieszka Fedoruk
 5.  Matematyczne ABC Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze służące wyrównywaniu różnic edukacyjnych uczniów w zakresie umiejętności matematycznych.  Agnieszka Fedoruk
 6.  Programista Zajęcia rozwijające kompetencje naukowo - techniczne z wykorzystaniem metody dydaktycznej poprzez konstruowanie programów komputerowych i robotów.  Andrzej Bielecki
 7.  Nie bój się komputera Zajęcia wyrównujące wiedzę informatyczną.  Agnieszka Fedoruk
 8.  Koło rozwoju cyfrowego Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie TIK.  Agnieszka Fedoruk
 9.  Język angielski kluczem do przyszłości Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych lingwistycznie.  Katarzyna Kunz
10. Język angielski
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w zakresie języka angielskiego.  Katarzyna Kunz
11. Zajęcia rewalidacyjne
   Małgorzata Żakowska
12. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
   Justyna Torbicz
13. Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi
Zajęcia ekologiczno - przyrodnicze dla uczniów.  Czesława Osińska
14. Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
   Marcin Wereszczyński

Copyright © 2017-2018.
Szkoła Podstawowa w Żukowie