Szkoła Podstawowa w Żukowie

Historia oddziału przedszkolnego rozpoczęła się w roku szkolnym 1995/1996. Wtedy to ówczesne władze w październiku 1995 roku dokonały uroczystego otwarcia placówki.

 

Obecnie od roku szkolnego 2016/2017 jest placówką zamiejscową, dwuoddziałową Szkoły Podstawowej w Żukowie. Przedszkole mieści się w budynku jednopiętrowym, wolnostojącym, otoczony dużym ogrodem i zielenią. Posiada zagospodarowany teren wokół budynku, w tym plac zabaw zapewniający dzieciom bezpieczeństwo zajęć oraz gier i zabaw na powietrzu.

 

Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Gminy Włodawa.

 

Przedszkole posiada 2 sale zajęć oraz 1 salę (zaadaptowaną) do zabaw i rytmiki  oraz do prowadzenia zajęć logopedycznych. Unowocześniamy także wyposażenie poszczególnych stanowisk pracy. Sale zajęć pomimo skromnych środków finansowych doposażamy w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.

 

Nasze Przedszkole uczestniczy w ogólnopolskich programach: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Edukacja globalna dla najmłodszych” – wydany przez Ośrodek Działań Edukacyjnych - „Źródła”;  programie autorskim „W krainie baśni i bajek” oraz następujących projektach: „Edukacja komputerowa dla przedszkolaków – Budowa i obsługa komputera”, „Zdrowy początek” –Edukacja medyczna dla przedszkolaków.

 

Dzieci dzięki współpracy z Gminną Biblioteką w Susznie mogą bezpośrednio w przedszkolu wypożyczać książki do domów. W grupach zaś chętnie czytają dzieciom bajki, wierszyki i ciekawe opowieści rodzice i panie oraz zaproszeni goście.

 

Tryb życia w przedszkolu uregulowany jest rozkładem dnia. Dzieci w placówce mają zapewniony gorący jednodaniowy posiłek i deser z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zdrowotnych dziecka. W każdej Sali znajduje się „Kącik Zdrowego Przedszkolaka”, w którym znajdują się świeże owoce, warzywa oraz smakowite przekąski. Rodzice posiadają swoją reprezentację - Radę Rodziców, która współdziała z dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną.

 

Dzieci są powierzone opiece kompetentnemu personelowi pedagogicznemu i pomocniczemu.

 

 

 

WAŻNE DATY I WYDARZENIA

Październik 1995 r. – Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej Szkoły Filialnej w Korolówce z oddziałem przedszkolnym.

1 września 2009 r. – Utworzenie Punktu Przedszkolnego dla dzieci
3, 4, 5 i 6 letnich.

17 października 2015 r. – 20 – lecie szkoły, przedszkola i świetlicy wiejskiej.

1 września 2016 r. – Powołanie Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego z dwoma oddziałami dla 3,4-latków i 5,6-latków.

Copyright © 2017-2023.
Szkoła Podstawowa w Żukowie