Szkoła Podstawowa w Żukowie

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do klasy I oraz oddziału przedszkolnego prosimy pobierać w sekretariacie szkoły, w Zamiejscowym Oddziale Przedszkolnym w Korolówce lub ze strony www.spzukow.pl następujące dokumenty:

– wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I/oddziału przedszkolnego (dotyczy dzieci nieuczęszczających jeszcze do oddziałów z obwodu i spoza obwodu szkoły).

 

Termin pobierania i składania dokumentów:

od 01.03.2023 r. do 24.03.2023 r. – dzieci z obwodu Szkoły (dotąd nieuczęszczające do ZOP w Korolówce)

od 05.05.2023 do 14.05.2023 r. – dzieci spoza obwodu Szkoły.

 

W celu zapisania dziecka rodzice/opiekunowie prawni dostarczają:
• wniosek o przyjęcie dziecka,
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) – do wglądu,
• w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu)

 

Dokumenty do pobrania tutaj:

 

Copyright © 2017-2023.
Szkoła Podstawowa w Żukowie