Szkoła Podstawowa w Żukowie

 

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy uczniów objętych projektem, zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych u nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Włodawa.

 

W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Żukowie prowadzone były następujące zajęcia dla uczniów:

Matematyczne ABC (dwie grupy)

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze służące wyrównywaniu różnic edukacyjnych uczniów w zakresie umiejętności matematycznych.

 

Uroki matematyki (dwie grupy)

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i kompetencje kluczowe w zakresie matematyki z wykorzystaniem metod aktywizujących i eksperymentu.

 

Zajęcia prowadzi p. Agnieszka Fedoruk

 

Praca z programem komputerowym Matlandia, Łamigłówki japońskie.

 

Geomag - tworzenie struktur przy użyciu magnetycznych paneli i kul.

 

Geometria przestrzenna. Budujemy szkielety brył.

 

Praca z monitorem interaktywnym.

 

2018/2019

 

Sześciany - matematyczne origami (2018/2019).

Nie bój się komputera

Zajęcia wyrównujące wiedzę informatyczną.

 

Koło rozwoju cyfrowego

Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie TIK.

Fotografia cyfrowa, tworzenie komiksów ze zdjęć

Postprodukcja filmu

 

 

Programista

Zajęcia rozwijające kompetencje naukowo - techniczne z wykorzystaniem metody dydaktycznej poprzez konstruowanie programów komputerowych i robotów.

LEGO® MINDSTORMS® - budowanie, programowanie i testowanie rozwiązań opartych na technologii i robotyce.

Lego WeDo 2.0

 

 

Zajęcia Nie bój się komputera i Koło rozwoju cyfrowego prowadzi p. Agnieszka Fedoruk.

Zajęcia Programista prowadzi p. Andrzej Bielecki.

 

To nie czary, to zjawiska - szukam, odkrywam

Zajęcia dodatkowe prowadzone metodą eksperymentu, rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie przyrody.

2017/2018

 2018/2019

Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi

Zajęcia ekologiczno - przyrodnicze dla uczniów.

 

Cztery pory roku

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w zakresie przyrody.

 

Zajęcia prowadzi p. Czesława Osińska

Język angielski kluczem do przyszłości

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych lingwistycznie.

 

Język angielski

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w zakresie języka angielskiego.

 

Zajęcia prowadzi p. Katarzyna Kunz

Astronomia metodą eksperymentu

 

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie astronomii.

Układ Słoneczny (7.12.2018 r.)

 

Prowadzący:

p. Mirosław Trociuk (2017/2018)

p. Agnieszka Gabrylewicz (2018/2019)

Zajęcia rewalidacyjne

 

Zajęcia prowadzi p. Małgorzata Żakowska (2017/2018); p. Renata Grzegorczyk (2018/2019)

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 

Prowadząca: p. Justyna Torbicz (2017/2018); p. Katarzyna Kunz (2018/2019)

Copyright © 2017-2023.
Szkoła Podstawowa w Żukowie